Geometries i informació general

Les plaques alveolars són elements prefabricats molt utilitzats per resoldre  forjats de grans llums i càrregues elevades.
Les altes presatacions dels materials utilitzats i un acurat procés de fabricació, fan que la placa alveolar sigui un producte amb unes excel·lents qualitats tècniques.
Les plaques alveolars es poden utilitzar en tot tipus d'edificacions, des de sostres per habitatges fins a forjats per pàrquings.

 

 

Geometries i informació general

 

 

 

A15

Plaques alveolars de 15cm de cantell i 99cm d'amplada.
Es disposa de Fitxa Tècnica amb aquest model de placa dels sostres: 15+0, 15+5, 15+6, 15+7, 15+8, 15+9,15+10.

CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS:
Formigó de la placa: HP-45(Fck=45N/mm²)
Acer armadura activa: Y-1860 C5 de Ø 5mm.

 

 

A15

 

 

 

A20

Plaques alveolars de 20cm de cantell i 99cm d'amplada.
Es disposa de Fitxa Tècnica amb aquest model de placa dels sostres : 20+0, 20+5, 20+6, 20+7, 20+8, 20+9, 20+10

CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS:
Formigó de la placa: HP-45(Fck=45N/mm²)
Acer armadura activa: Y-1860 C5 de 5mm

 

 

A20

 

 

 

A25

Plaques alveolars de 25 cm de cantell i 99cm d'amplada.
Es disposa de Fitxa Tècnica amb aquest model de placa dels sostres : 25+0, 25+5, 25+6, 25+7, 25+8, 25+9, 25+10

CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS:
Formigó de la placa : HP-45(Fck=45N/mm²)
Acer armadura activa : Y-1860 C5 de 5mm

 

 

A25

 

 

 

A30

Plaques alveolars de 30 cm de cantell i 99cm d'amplada.
Es disposa de Fitxa Tècnica amb aquest model de placa dels sostres: 30+0, 30+5, 30+6, 30+7, 30+8, 30+9, 30+10

CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS:
Formigó de la placa : HP-45(Fck=45N/mm²)
Acer armadura activa : Y-1860 C5 de 5mm

 

 

A30

 

 

 

A30R

Plaques alveolars de 30 cm de cantell i 99cm d'amplada.
Es disposa de Fitxa Tècnica amb aquest model de placa dels sostres: 30+0, 30+5, 30+6, 30+7, 30+8, 30+9, 30+10

CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS:
Formigó de la placa: HP-45(Fck=45N/mm²)
Acer armadura activa: Y-1860 C5 de 5mm i Y-1860 S7 de 9,3mm

 

 

A30R

 

 

 

A40

Plaques alveolars de 40 cm de cantell i 99cm d'amplada.
Es disposa de Fitxa Tècnica amb aquest model de placa dels sostres : 40+0, 40+5, 40+6, 40+7, 40+8, 40+9, 40+10,

CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS:
Formigó de la placa: HP-45(Fck=45N/mm²)
Acer armadura activa: Y-1860 C5 de 5mm i Y-1860 S7 de 9,3mm

 

 

A40

 

 

 

A50

Plaques alveolars de 50 cm de cantell i 99cm d'amplada.
Es disposa de Fitxa Tècnica amb aquest model de placa dels sostres : 50+0, 50+5, 50+6, 50+7, 50+8, 50+9, 50+10

CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS:
Formigó de la placa: HP-45(Fck=45N/mm²)
Acer armadura activa: Y-1860 C5 de 5mm i Y-1860 S7 de 9,3mm

 

 

A50

 

 


© Copyright Roura-Anglada, S.A.| Avís legal| Politica de privacitat| Política de Cookies