B11

Les bigues semiresistents B11, es poden combinar amb cantells de diferents elements d'entrebigar (arcs, revoltons...), i intereixos i tenen la possiblitat de col·locar bigues dobles, fins a 56 tipus de sostres diferents.
Les biguetes semirresistents s'han d'apuntalar en tots els casos, depenent el número de puntals, de la llum de la bigueta i de la sobrecàrrega a suportar.

CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS:
Formigó de la biga: HP-45 (Fck = 45N/mm²)
Acer armadura activa: Y-1860 C5 de 5mm
Resitència al foc REI: 30

 

 

B11

 

 


© Copyright Roura-Anglada, S.A.| Avís legal| Politica de privacitat| Política de Cookies