B20

Les bigues autorresistents B20, es poden combinar amb cantells de diferents elements d'entrebigar (arcs, revoltons...), i intereixos i tenen la possiblitat de col·locar bigues dobles, fins a 32 tipus de sostres diferents.
Les bigues autorresistents que formen part d'un forjat no s'han d'apuntalar (només en casos especials).

CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS:
Formigó de la biga: HP-45 (Fck = 45N/mm²)
Acer armadura activa: Y-1860 C5 de 5mm
Resistència al foc REI: 30

 

 

B20

 

 


© Copyright Roura-Anglada, S.A.| Avís legal| Politica de privacitat| Política de Cookies