Biga B20

Les bigues B20 són adients per a cobertes, on treballen com a autorresistents. Poden ser cobertes de fibrociment, planxa o d'encadellat i teula.
Per uns altres tipus de material de coberta, per una sobrecàrrega de neu superior o inferior a la marcada o bé en cas d'existir altres sobrecàrregues, s'haurà de consultar amb la nostra Oficina Tècnica.

CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS:
Formigó de la biga: HP-45 (Fck = 45N/mm²)
Acer armadura activa: Y-1860 C5 de 5mm
Resistència al foc REI: 30

 

 

Biga B20

 

 


© Copyright Roura-Anglada, S.A.| Avís legal| Politica de privacitat| Política de Cookies