Sistema Modular

Panells estructurals de façana, forjats alveolars

Els elements utilitzats en aquest sistema són panells estructurals de formigó armat per tancament de façanes (amb diversos acabats a la cara exterior) i plaques alveolars en forjats. En cas d'anar-hi soterranis, els murs de contenció també són prefabricats. Amb aquest sistema, pel fet de no tenir pilars i jàsseres, els espais interiors queden lliures, facilitant les distribucions en les plantes i la circulació i distribució de places per als cotxes al soterrani. Les escales també es subministren prefabricades.


© Copyright Roura-Anglada, S.A.| Avís legal| Politica de privacitat| Política de Cookies