Política de privacitat


Responsable Roura Anglada SA
Finalitat Utilitzem les dades per gestionar les dades dels clients i per posar-nos en contacte amb l’interessat.
Legitimitat L’oferta de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense el seu consentiment no tractarem de cap manera les seves dades personals.
Destinataris En la mesura estrictament necessària per a l’execució de la relació contractual, les seves dades poden cedir-se a tercers.
Drets Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com s’explica a la informació addicional que pot visualitzar a la part inferior de la taula.

• Responsable:
Identitat: Roura Anglada S.A
Direcció postal: Av. Onze de Setembre, s/n, 08500 Vic, Barcelona
Telèfon: 938 85 15 45

• Finalitat:
Les dades que ens faciliten les persones interessades omplint els formularis de contacte i pressupost en aquesta pagina web, tenen per finalitat el gestionar les seves demandes i poder posar-nos en contacte amb l’interessat per ampliar informació i poder establir-hi una relació comercial. Les dades són incorporades al nostre programa de gestió i tractades mitjançant el tractament denominat « clients »

• Legitimitat:
El tractament de dades està subjecte al consentiment que se li sol·licita en l’enviament del formulari de contacte. Sense el seu consentiment, no es tractaran les seves dades personals.
Per a més informació sobre la base jurídica pot accedir fàcilment en el següent enllaç (REGLAMENTO (UE) 2016/679 D – Article 7)

• Destinataris:
En la mesura estrictament necessària per a l’execució de la relació contractual o prestació del servei per part de Roura Anglada S.A, les seves dades poden ser cedies a tercers, sense altre ús per part d’aquests.

• Drets sobre les seves dades:
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de dades inexactes i/o sol·licitar la seva supressió dirigint-se per escrit a Roura Anglada S.A

• Període de conservació de dades
Un cop finalitzada la relació entre Roura Anglada S.A i el Client, les dades seran arxivades i conservades durant un període temps mínim de 7 anys, després dels quals, les dades seguiran arxivades sense altre ús o seran retornades íntegrament al client, si aquest així ho demana.


© Copyright Roura-Anglada, S.A.| Avís legal| Politica de privacitat| Política de Cookies