text-contact
arrow-contact

Lloses

Les lloses són elements de formigó armat que utilitzem per cobrir forjats en punts singulars.

L’acabat de les nostres lloses permet que quedin de formigó vist, i en el procés de producció hi podem incorporar goterons, podem preveure elements emportats, o fins i tot hi podem aplicar diferents tipus d’acabats especials.

Habitualment porten esperes que connecten la llosa amb la capa de compressió del forjat, permetent així realitzar voladissos importants.

Les prelloses tenen les mateixes característiques, però estan pensades per acabar-se de completar amb formigó in situ.