text-contact
arrow-contact

La nostra oficina tècnica s’ocupa de la realització dels càlculs del projecte i del corresponent disseny i modelat de l’estructura en 3D utilitzant la tecnologia BIM. També es dedica al disseny de solucions constructives innovadores adaptades a les necessitats del client i a la investigació de noves possibilitats del formigó en l’àmbit de l’edificació.

Solucions
constructives
a mida

Solucions<br />
constructives<br />
a mida

SISTEMA BIM

Tota l’organització de Roansa es vertebra a partir del sistema BIM. Aquesta tecnologia de modelatge -la més avançada del mercat- està integrada al software de les diferents àrees de l’empresa. Comença amb l’estudi de les solucions constructives i la corresponent generació de pressupostos. Segueix a l’oficina tècnica on definim l’obra amb la màxima precisió, fem els càlculs del projecte i desenvolupem els plànols constructius i les fitxes de producció. Es trasllada a fàbrica, que produeix a partir del model BIM, i finalment arriba a l’àrea de muntatge que executa l’obra sobre el terreny exactament segons el model previst.

Gràcies a la tecnologia BIM optimitzem els terminis d’execució i reduïm el risc d’errors de fabricació i muntatge, ja que cada model és 100% detallat i s’integra a la resta de disciplines de l’obra.

SUPORT TÈCNIC DEL PROJECTE

Oferim l’assessorament tècnic necessari a estudis d’arquitectura, enginyeries i empreses constructores per desenvolupar les solucions constructives òptimes per al seu projecte. Trobem sempre la manera de fer viable allò que ells han projectat.