text-contact
arrow-contact

Hotel W Barcelona

Hotel W Barcelona

A l’emblemàtic hotel W situat a la Barceloneta, a primera línia davant del Mediterrani, hi vam aportar una solució amb els forjats a través de prelloses alleugerides autoportants tipus Farlap. Aquesta solució va reduir en més de quatre mesos el termini d’execució de l’obra.

Procés de construcció
https://roansa.cat/wp-content/uploads/2021/09/hotel-w-barcelona-edificaicon-hormigon-prefabricado-Roansa-02.jpg