text-contact
arrow-contact

Acabats especials

L’acabat final dels nostres elements té infinitat de possibilitats de textures i colors, l’aconseguim utilitzant diferents recursos.

Com a punt de partida, podem treballar amb ciment gris o bé amb ciment blanc.

També podem aconseguir qualsevol color mitjançant pigments en massa, veladures amb silicats o pintures.

Podem donar textura al formigó col·locant una goma tipus Reckli sobre el motlle.

També podem crear una textura totalment personalitzada.

El microrentat ens permet que l’àrid del formigó quedi vist en superfície.

Utilitzant la tècnica de Graphic Concret podem aconseguir dibuixos o patrons, creant zones on es veu l’àrid i zones on no es veu.

També simulem falses juntes per tal d’aconseguir alineacions o especejaments de menys dimensió.