text-contact
arrow-contact

Empresa d’esdeveniments automobilístics

Empresa d’esdeveniments automobilístics

Les instal·lacions d’aquesta empresa d’esdeveniments automobilístics internacionals combinen funcionalitat i estètica. La característica més destacable d’aquesta obra és la textura dels panells, que realitzem amb goma tipus Reckli. A part de la textura, un dels cossos de l’edificació també incorpora pigment en massa. El cos d’oficines inclou forjats amb jàsseres armades i plaques alveolars i coberta plana amb jàsseres tipus I; i la part de nau és un espai totalment diàfan amb una coberta de jàsseres planes. Els pilars els fabriquem amb ancoratge roscat, aquest tipus d’unió fa possible una reducció del cantell de la sabata.

Procés de construcció
https://roansa.cat/wp-content/uploads/2021/09/empresa-eventos-automobilisticos-edificaicon-hormigon-prefabricado-Roansa-04.jpg