text-contact
arrow-contact

Elements de coberta

Fabriquem múltiples opcions de jàsseres per resoldre les diferents tipologies de cobertes.

  • Peraltades
  • Tauvers
  • Jàsseres I
  • Jàsseres T i rectangulars
  • Isostàtiques
  • Bigues tubulars
  • Canals

Peraltades

Jàsseres peraltades per a grans llums, pretesades, que conformen una coberta a dues aigües amb una pendent del 10 %.

Tauvers

Jàsseres tauvers, també a dues aigües, però armades i de dimensions més reduïdes, amb una pendent d’un 12%.

Jàsseres I

Jàsseres I, pretesades, per a cobertes a una aigua amb grans llums, amb cantells molt variables.

Jàsseres T i rectangulars

Jàsseres T i rectangulars, armades, en vanos extrems.

Isostàtiques

Jàsseres isostàtiques per cobertes inclinades a dues aigües, amb pendents del 20% o del 25%.

Bigues tubulars

Sobre aquestes jàsseres hi col·loquem les bigues tubulars, de cantells variables, de 20, 25, 30 i 40 cm.

Canals

També realitzem canals per la recollida d’aigües, amb la previsió de baixants en els punts desitjats.