text-contact
arrow-contact

Centre de tractament de residus a la Catalunya Central

Centre de tractament de residus a la Catalunya Central

Els 10.000 m2 d’aquest centre de tractament de residus requereix que tota l’estructura pugui fer front a l’ambient corrosiu 4QC. Per conformar l’estructura utilitzem pilars amb calze i pilars amb ancoratges roscats. La coberta està formada per jàsseres tipus delta i bigues tubulars, així com canals prefabricades de recollida d’aigües pluvials. L’estructura també conté forjats de plaques alveolars i panells de tancament llisos alleugerits.

Procés de construcció
https://roansa.cat/wp-content/uploads/2021/09/centro-tratamiento-residuos-construccion-hormigon-prefabricado-Roansa-01.jpg