text-contact
arrow-contact

Pilars

Els pilars prefabricats són l’element vertical principal de les nostres estructures. Els fabriquem amb formigó armat.

Els pilars prefabricats es connecten amb la fonamentació mitjançant diferents solucions: amb calze, amb ancoratges roscats, amb beines o fins i tot combinant ancoratges roscats i beines.

Les seccions dels pilars són totalment variables, els nostres motlles es poden adaptar a qualsevol dimensió per tal d’aconseguir els pilars que millor encaixin amb el projecte.

Fabriquem els pilars amb mènsules incorporades per tal de rebre les jàsseres dels forjats, que poden ser de diferents tipus i dimensions, fins i tot mènsules metàl·liques que quedin totalment ocultes o bé capitells per a grans càrregues.

Existeixen múltiples solucions en la unió dels pilars amb les diferents jàsseres de coberta.

Amb el nostre sistema de prefabricació, els nusos entre pilars i jàsseres són habitualment considerats articulacions a nivell de càlcul, però també podem aconseguir nusos rígids o semirígids.