text-contact
arrow-contact

Centre d’innovació, formació i ocupació a Sant Andreu

Centre d’innovació, formació i ocupació a Sant Andreu

Aquest edifici multiplanta amb nusos semi-rígids situat al districte de Sant Andreu de Barcelona incorpora pantalles prefabricades que donen rigidesa a l’edifici. L’obra conté diversos elements singulars de formigó que elaborem a mida cenyint-nos als requisits del projecte: pilars, panells, jàsseres i mènsules. Tant les escales com els nuclis de comunicacions són també prefabricats.

Procés de construcció