text-contact
arrow-contact

Plaques alveolars

Les nostres plaques alveolars són de formigó pretesat. Es tracta dels elements que conformen la major part de la superfície dels forjats. També es poden utilitzar com a sectorització gràcies a la seva resistència al foc.

Les nostres plaques alveolars tenen una amplada de 1,20 m i disposem de cantells des de 15 cm fins a 50 cm, que ens permeten cobrir grans llums fins i tot amb càrregues importants.

Podem realitzar talls en biaix, així com també obtenir plaques de menys amplada seguint unes modulacions determinades i realitzar encaixos en fresc en posicions concretes.

Per tal d’aconseguir forats en el forjat utilitzem safates metàl·liques on es recolzen les plaques alveolars que no poden arribar a l’eix estructural.

Les plaques sempre han d’anar acompanyades d’una capa de compressió, amb la corresponent malla de repartiment i negatius.