text-contact
arrow-contact

CEIP a Sant Feliu de Guíxols

CEIP a Sant Feliu de Guíxols

L’edificació d’aquest centre d’educació infantil i primària té una estructura singular. Els murs prefabricats tipus sandvitx, en aquest cas, conformen l’estructura i els tancaments. Es tracta de murs de dues cares prefabricades entre les quals s’hi aboca formigó. Els forjats els resolem amb prellosa tipus Farlap.

Procés de construcció