text-contact
arrow-contact

Distribució veterinària al Vallès Oriental

Distribució veterinària al Vallès Oriental

De l’edificació d’aquest centre de distribució veterinària destaquen les jàsseres tipus I de coberta per a grans llums a la zona de producció. Els panells de formigó tenen diverses posicions relatives amb els pilars en cada una de les façanes: en unes els panells van per l’exterior i en les altres van encaixats entre pilars i enrasats a cara de pilar (interior o l’exterior). Creem sectoritzacions amb panells prefabricats que tenen una resistència al foc (RF) de 180. També deixem platines embegudes per a suportar una marquesina.

Procés de construcció
https://roansa.cat/wp-content/uploads/2021/12/distribucion-veterinaria-valles-oriental-edificacion-hormigon-prefabricado-roansa-01-1.jpg