text-contact
arrow-contact

Edifici comercial a Vic

Edifici comercial a Vic

Aquest edifici conté diversos espais comercials i de serveis, i destaca sobretot pel voladís en forma de “L” a tot el seu perímetre. Els pilars de formigó es converteixen en metàl·lics en la zona de la terrassa. Destaquen també les façanes de formigó blanc amb falses juntes conformant una trama horitzontal, i també els panells vistos en el hall. El soterrani també és totalment prefabricat, delimitat amb murs tipus sandvitx. A l’interior de l’edifici apareixen uns altells amb estructura de fusta.

Procés de construcció
https://roansa.cat/wp-content/uploads/2022/07/edificio-comercial-edificacion-hormigon-de-prefabricado-Roansa-13.jpeg