text-contact
arrow-contact

Escola al Baix Llobregat

Escola al Baix Llobregat

L’estructura complexa d’aquest centre educatiu de primària és totalment prefabricada. Està formada per pilars, jàsseres recolzades a mitja canya sobre mènsules i plaques alveolars de formigó. Incorpora un voladís que realitzem amb peces especials en forma d’L. En quant a les façanes, alguns panells de formigó tenen una textura amb ratllat horitzontal i altres són llisos amb juntes simulades. Aquestes característiques diferencials sumen a l’edifici un important component estètic.

Procés de construcció
https://roansa.cat/wp-content/uploads/2021/09/colegio-baix-llobregat-edificaicon-hormigon-prefabricado-Roansa-01.jpg