text-contact
arrow-contact

Explotació porcina a La Noguera

Explotació porcina a La Noguera

Aquest conjunt de granges és totalment prefabricat. El construïm amb jàsseres isostàtiques de formigó, d’un 25% de pendent, que permeten cobrir grans llums, i pilars enrasats als panells per la cara interior. Els panells contenen aïllament, assegurant la ruptura de pont tèrmic. Amb la industrialització d’aquesta edificació reduïm enormement els temps de construcció respecte a la construcció tradicional.

Procés de construcció