text-contact
arrow-contact

Habitatge a la Plana de Vic

Habitatge a la Plana de Vic

Aquest projecte combina coberta plana amb coberta inclinada, ambdues amb elements prefabricats de formigó. Les lloses de formigó que conformen els ràfecs són elements industrialitzats que ja incorporen el goteró. Les trobades entre panells s’han resolt a 45 graus per tal de no apreciar juntes entre elements.

Procés de construcció
https://roansa.cat/wp-content/uploads/2022/10/vivienda-unifamiliar-construccion-hormigon-prefabricado-Roansa-05-1.jpg