text-contact
arrow-contact

Habitatge a l’Alt Empordà

Habitatge a l’Alt Empordà

Aquest habitatge a un petit poble de l’Alt Empordà respecta l’alineació a carrer i s’obre cap al gran jardí posterior. Té unes geometries variables que busquen mantenir el concepte de les cases de carrer. El nostre sistema industrialitzat ha permès respectar totalment el projecte, industrialitzant tota l’envolupant mitjançant panells, plaques alveolars i lloses.

Procés de construcció
https://roansa.cat/wp-content/uploads/2022/10/vivienda-unifamiliar-construccion-hormigon-prefabricado-Roansa-08.jpg