text-contact
arrow-contact

Habitatge al parc natural del Montseny

Habitatge al parc natural del Montseny

Per industrialitzar aquest habitatge unifamiliar ens adaptem totalment als requeriments del projecte arquitectònic. Es tracta d’una casa on es combina l’estructura de formigó prefabricat amb la coberta inclinada de fusta laminada. Els panells tenen un acabat texturat que aporta personalitat a la construcció. Tots els murs de soterrani són prefabricats i també inclou un dipòsit d’aigües pluvials de formigó. A la zona de l’entrada inclou llosa en voladís i a l’interior incorpora jàssera de formigó sobre la que s’hi recolza un altell de fusta. La tanca perimetral de la parcel·la també és prefabricada amb la mateixa textura de les façanes.

Procés de construcció
https://roansa.cat/wp-content/uploads/2021/12/vivienda-valles-oriental-construccion-hormigon-prefabricado-Roansa-02-1.jpg