text-contact
arrow-contact

38 habitatges socials a Palafolls

38 habitatges socials a Palafolls

Portem a terme la construcció de 38 habitatges socials a Palafolls. Per a la seva edificació fabriquem panells portants de formigó de 20 cm de gruix i de 16 cm entre habitatges. Els panells tenen un acabat llis pintat. Realitzem els forjats amb plaques alveolars, resolent també els voladissos. Es tracta de forjats de cantells reduïts que ens permeten adaptar-nos a les alçades interiors que requereix el projecte. Les escales són prefabricades de formigó armat.

Procés de construcció