text-contact
arrow-contact

Indústria de components d’enginyeria al Vallès

Indústria de components d’enginyeria al Vallès

L’estructura d’aquesta edificació és mixta, combina pilars i tancaments prefabricats de formigó amb jàsseres metàl·liques de coberta que permeten cobrir llums de més de 50 metres. Els panells i els pilars van enrasats per la cara exterior de la nau. Es combinen dos tipus d’acabats: el panell llis pintat i el panell microrentat.

Procés de construcció
https://roansa.cat/wp-content/uploads/2021/12/distribucion-veterinaria-valles-oriental-edificacion-hormigon-prefabricado-roansa-02.jpg