text-contact
arrow-contact

Indústria de la pell a Les Masies de Voltregà

Indústria de la pell a Les Masies de Voltregà

Per a les instal·lacions d’aquesta empresa dedicada a la comercialització de pells d’alta gamma executem una estructura totalment prefabricada, incorporant també sectoritzacions interiors. Desenvolupem una solució especial per a l’escala principal de l’edifici que es suporta sobre mènsules de grans dimensions. El nostre departament tècnic crea també una solució constructiva específica pels salvapilars de la façana.

Procés de construcció
https://roansa.cat/wp-content/uploads/2021/09/industria-piel-masies-de-voltrega-construccion-hormigon-prefabricado-Roansa-02.jpg