text-contact
arrow-contact

Taller de vehicles pesats Sabadell

Taller de vehicles pesats Sabadell

Per a l’edificació d’aquest taller de vehicles pesats fabriquem pilars prefabricats de formigó amb ancoratges roscats i amb seccions variables. Les jàsseres es recolzen sobre mènsules a mitja canya. Les jàsseres de coberta són de tipus I i incorporen forats previstos per a passos d’instal·lacions. Els panells de formigó per a les sectoritzacions interiors de la nau tenen una resistència al foc (RF) de 180.

Procés de construcció
https://roansa.cat/wp-content/uploads/2021/12/concesionario-valles-edificaicon-hormigon-prefabricado-Roansa-01-1.jpg