text-contact
arrow-contact

Tanatori a Vic

Tanatori a Vic

El tanatori de Vic, amb una superfície de 2.724 m2, és una obra que construïm utilitzant diferents elements prefabricats: murs de contenció tipus sandvitx; jàsseres rectangulars tipus L i T invertides; forjats amb plaques alveolars i pilars de formigó amb ancoratge roscat que fan possible una reducció del cantell de la sabata.

Procés de construcció
https://roansa.cat/wp-content/uploads/2021/09/tanatorio-vic-edificaicon-hormigon-prefabricado-Roansa-01.jpg