text-contact
arrow-contact

Centre logístic al Baix Llobregat

Centre logístic al Baix Llobregat

L’edificació d’aquest centre logístic de 150.000 m2 de superfície construïda inclou 8.000 m2 de murs de contenció tipus sandvitx a tot el perímetre de l’obra. Són murs de dues cares prefabricades entre les quals hi aboquem formigó. Aquests murs milloren l’acabat respecte a un encofrat in situ i els terminis d’execució són molt més curts. L’edifici també inclou algun mur amb panell massís. Les naus combinen estructura metàl·lica i estructura de formigó in situ amb les nostres plaques alveolars de formigó pretesat.

Procés de construcció