text-contact
arrow-contact

Explotació ramadera a la Plana de Vic

Explotació ramadera a la Plana de Vic

L’element constructiu més destacat d’aquesta explotació ramadera és la coberta. La fabriquem amb jàsseres de formigó peraltades suplementades a la part superior per donar una millor ventilació a la instal·lació. Aquestes jàsseres conformen una coberta a dues aigües. També utilitzem les jàsseres tipus I per les zones de coberta d’una sola pendent.

Procés de construcció