text-contact
arrow-contact

Hotel i centre d’oci al Maresme

Hotel i centre d’oci al Maresme

Aquest hotel i centre comercial i esportiu de 10.000 m2, ubicat a Vilassar de Dalt, té una estructura de formigó que prefabriquem totalment. L’edificació compta amb jàsseres armades i posttesades que permeten aguantar grans càrregues amb poca secció i es recolzen a mitja canya sobre les mènsules dels pilars. També incorpora forjats amb plaques alveolars i l panells de tancament de 15 cm de gruix.

Procés de construcció
https://roansa.cat/wp-content/uploads/2021/09/hotel-centro-ocio-maresme-edificaicon-hormigon-prefabricado-Roansa-02.jpg