text-contact
arrow-contact

Indústria d’envasos al Bages

Indústria d’envasos al Bages

Aquesta empresa dedicada a la producció d’envasos metàl·lics té tota l’envolvent resolta amb panells llisos pintats en format vertical. La zona de producció consta d’una coberta a dues aigües cobrint grans llums a través de jàsseres peraltades. La zona d’oficines es situa en uns altells de la nau.

Procés de construcció
https://roansa.cat/wp-content/uploads/2021/12/industria-metalurgica-bages-edificacion-hormigon-prefabricado-roansa-01.jpg