text-contact
arrow-contact

Centre comercial a la costa brava

Centre comercial a la costa brava

Per a l’edificació dels 40.000 m2 construïts d’aquest centre comercial fabriquem murs de contenció tipus sandvitx de gran altura que milloren l’acabat respecte a un mur in situ i permeten reduir molt el termini d’execució. Els pilars de formigó prefabricat amb capitells permeten suportar grans càrregues. Elaborem jàsseres de cantells importants i creem sectoritzacions interiors dels diferents espais a través de panells prefabricats. La rampa d’accés és totalment prefabricada, igual que les escales.

Procés de construcció
https://roansa.cat/wp-content/uploads/2021/07/centro-comercial-construccion-hormigon-prefabricado-Roansa-14.jpg