text-contact
arrow-contact

Serveis mediambientals a Viladecans

Serveis mediambientals a Viladecans

Realitzem l’edificació multiplanta d’aquest centre de serveis mediambientals amb elements prefabricats, entre els que destaquen els forjats amb jàsseres L i T invertides i les plaques alveolars. Ambdós es troben recolzats sobre mènsules especials, en alguns casos a les quatre cares dels pilars. Els panells de formigó també tenen bandes refoses.

Procés de construcció