text-contact
arrow-contact

Universitat de Vic

Universitat de Vic

De l’edificació de les instal·lacions de la UVic destaquen les jàsseres de formigó en voladís, les mènsules llargues i les mènsules ocultes que fabriquem de forma industrialitzada. D’aquesta manera, reduïm enormement els temps de construcció respecte a la construcció tradicional.

Procés de construcció
https://roansa.cat/wp-content/uploads/2021/09/universitat-de-vic-edificaicon-hormigon-prefabricado-Roansa-02.jpg